Waarom

In 2021 is De Fietsende Vrienden door ons (Age, Richard, Robert en Arjan) opgericht. Met als doel aandacht te schenken aan de tekenbeetziekte TBE, waar onze vriend en Age zijn broer Jaap ruim 4 jaar geleden aan is overleden. Dit in aanloop naar en tijdens de Tour De TBE, een fietstocht van ruim 1.550 kilometer, die wij met z’n vieren gaan ondernemen. Vanaf 21 augustus 2022 trappen wij in ruim twee weken van Swifterbant (waar wij zijn opgegroeid) naar Stockholm (waar Jaap met zijn gezin woonde). Op 6 september 2022, de dag van Jaap zijn verjaardag, fietsen wij van Stockholm naar de witte kapel in Ekerö, zijn laatste rustplaats.

Er mogen geen slachtoffers meer vallen aan TBE. En tegen TBE bestaat nog geen behandeling. Je kunt je wel laten inenten met een vaccin. Daarom is voorlichting en onderzoek naar deze tekenbeetziekte zo belangrijk. Want een tekenbeet kan iedereen overkomen!

Het goede doel

In de aanloop naar en tijdens de Tour De TBE gaan we aandacht schenken aan de gevolgen van de tekenbeetziekte TBE. Deze tour proberen we zo kostenneutraal mogelijk te organiseren, zodat we het grootste deel van de donaties en sponsorgelden kunnen schenken aan Stichting Tekenbeekziekten. Met dit saldo wil deze stichting de volgende activiteiten ondernemen:

  1. Meer bekendheid geven aan de toename van TBE in Nederland;
  2. Meer aandacht aan het herkennen van symptomen van TBE;
  3. Preventie van tekenbeten;
  4. Meer onderzoek naar besmetting van teken met TBE.

Zij gaan hiermee dus zorgen voor meer voorlichting over en onderzoek naar TBE/FSME.

ANBI-Stichting: doneren met voordeel

Onze gegevens:

Stichting De Fietsende Vrienden.
Hoenderloseweg 49. 7339 GA Ugchelen
RSIN (ANBI): 8630.17.551
KVK: 86157477.
IBAN: NL88 RABO 0190 7104 62

De Fietsende Vrienden is een ongesubsidieerde stichting. Zonder bijdragen van onze fans en partners kunnen wij de Tour De TBE niet organiseren. Wij zijn daarom zeer blij met iedere financiële bijdrage in de vorm van een donatie of schenking. Ben je een bedrijf? Dan kun je een touretappe sponsoren a EUR 350,-. Indien je interesse hebt, geef dit dan aan via ons contactformulier.

Stichting De Fietsende Vrienden is door De Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI.

Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als donateur of sponsor kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor eenmalige als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting De Fietsende Vrienden hoeft over de ontvangen schenkingen en donaties geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

Wil je doneren aan De Fietsende Vrienden?

Scan dan deze QR code of druk op de link van de afbeelding