Bij verblijf in het groen: tekencheck doen!

Tijdens de Tour De TBE fietsen wij veel in de natuur. Wij controleren onszelf dan regelmatig op teken.

(English text below)

Wanneer je buiten in de natuur bent, is het belangrijk je kleding en huid regelmatig en grondig op teken te controleren! Veeg teken die zich nog niet hebben vastgebeten direct weg en verwijder teken die zich in de huid hebben vastgebeten zo snel mogelijk en op de juiste manier:

 1. Neem een spits pincet of tekenverwijderaar. 
 2. Irriteer teken niet: smeer of spray er niets op. 
 3. Pak ze onder de kop vast, zo dicht mogelijk bij je huid zonder in het lijfje te knijpen. 
 4. Trek recht uit de huid, niet draaien.
 5. Ontsmet je huid. 
 6. Noteer datum en beetplek(ken) en meld tekenbeten bij je huisarts en op tekenradar.nl

Het TBE-virus wordt binnen enkele minuten bij de beet van een besmette teek overgedragen, maar dan nog is een tekencheck belangrijk! Voor de ziekte van Lyme moet een besmette teek eerst uren in de huid vastgebeten zitten. Hoe sneller verwijderd hoe kleiner het risico. Aan de buitenkant kan je niet zien of een teek besmet is met het TBE-virus, met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, of met nog een andere tekenbeetziekte!

De tekencheck:

Teken, vooral de nimfen en larven, kunnen kleiner zijn dan een millimeter, let dus op kleine zwarte stipjes! Doe ook bij thuiskomst een tekencheck, controleer zorgvuldig het hele lichaam, kijk goed en voel voorzichtig met je handen over je huid, voel je een hele kleine oneffenheid kijk of het een teek is en verwijder haar dan in een rechte beweging op de juiste manier uit de huid. Let op: als je één teek vindt zitten er vaak meerdere! En van een tekenbeet voel je doorgaans niets.

Neem bij thuiskomst ook een douche om eventuele losse teken weg te spoelen. Een teek kan overal op het lichaam bijten, maar houdt vooral van warme en vochtige plekjes zoals achter de oren, in de nek, haarlijn, knieholtes, liezen, bilspleet, navel en oksels. Een verwijderde teek kan in plakband geplakt worden of in een dichtgeknoopt plastic zakje, en worden weggegooid.

Controleer ook je kleding en let daarbij speciaal op ‘verstopplekken’ zoals zoomrandjes, kragen, riemen, vouwen, naden, schoenen, omgeslagen of opgerolde broekspijpen en mouwen. Teken verstoppen zich graag een paar dagen in kleding of schoenen. Als je bijvoorbeeld in oude kleding in de tuin hebt gewerkt, kun je een paar dagen later alsnog een teek oplopen bij het aantrekken van die kleren. Een plakkende kledingroller of kleefroller, kan bij het controleren van de kleding een handig hulpmiddel zijn. Hoewel teken de wasmachine (< 60 graden) vaak overleven, gaan ze meestal wel dood als je de kleding een half uur in de wasdroger doet, teken kunnen niet tegen droge lucht. Eventueel kan je tot aan de wasbeurt de gedragen kleding in een gesloten zak bewaren.

===

ENGLISH TEXT

When going out into nature: Do a tick check!

During the Tour De TBE we cycle a lot in nature. We check ourselves regularly for ticks.

When you are out in nature, It’s important to check your skin and clothing for ticks regularly and thoroughly. Wipe away ticks that haven’t attached themselves yet immediately, and remove ticks that have latched onto the skin as soon as possible and in the right way:

 1. Use pointed tweezers or tick remover.
 2. Don’t irritate the ticks: Don’t smear or spray anything on them.
 3. Grab them underneath the head, as close to the skin as possible, without squeezing the body.
 4. Pull out of the skin in a straight motion, don’t twist.
 5. Disinfect the skin afterwards.
 6. Note down the date and spot(s) you were bitten and report to your GP and on tekenradar.nl .

The TBE virus is transmitted by an infected tick within minutes of the bite, but a tick check is still important! In order to get Lyme Disease, a tick has to be attached for hours. The faster you remove them, the smaller the risk. You can’t tell from looking at them whether a tick is infected with the TBE virus, carries the bacteria that causes Lyme Disease or any other tick-transmitted disease!

The tick check (in Dutch):

Ticks, especially the nymphs and larvae, can be smaller than a millimeter, so watch out for black dots! Also do a tick check when you get home, check your whole body, look closely and feel with your hands over your skin carefully; if you feel a very small bump, check if it’s a tick and remove in one straight movement in the right manner. Note: If you find one tick, there’s often more! Usually you can’t feel a tick bite.

When you get home, take a shower to wash away any loose ticks. A tick can bite anywhere on the body, but they especially like warm and moist places like behind the ears, in the neck, hairline, backs of the knees, groin, between the buttocks, navel and armpits. A removed tick can be put into tape or be sealed in a plastic bag and thrown away.

Also check your clothing, paying special attention to ‘hiding spots’, such as hem edges, collars, belts, folds, seams, shoes, folded or rolled up trouser legs and sleeves. Ticks like to hide in clothes or shoes for a few days. For example, if you worked in the garden in old clothes, you could still get a tick a few days later when you put those clothes back on. A sticky clothes roller or adhesive roller can be a useful tool when checking them. Although ticks often survive the washing machine (< 60 degrees), they usually die if you put the clothes in the dryer for an hour. Ticks can’t tolerate dry air. If necessary, you can store the worn clothes in a closed bag until you get a chance to wash them.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s