TBE is in Nederland vrij nieuw, komt nu nog heel weinig voor, maar dit gevaarlijke virus is in opkomst. Sinds 2016 zijn er steeds meer mensen die TBE in Nederland oplopen, en worden risicogebieden in kaart gebracht. Naar schatting zijn er nu ongeveer 10 patiënten per jaar. Iedere patiënt is er 1 te veel! 1-2% van de mensen overlijdt aan dit virus. En een deel van de mensen houdt levenslang restklachten.

Het werkelijke aantal mensen met TBE zal hoger zijn dan de officiële cijfers omdat er ook mensen met TBE zijn die geen klachten krijgen/merken en mensen bij wie de klachten zich beperken tot griepachtig en vanzelf overgaan nog voordat de oorzaak bekend is. Waardoor deze mensen niet opgemerkt en dus ook niet meegeteld worden. Ook geldt in Nederland (nog) geen meldplicht en door de onbekendheid ervan, denken artsen niet snel aan TBE.

In bepaalde onderzochte gebieden in Nederland is ongeveer 1 op de 1500 teken besmet met dit virus. Ook zijn er jaarlijks Nederlanders die het virus in het buitenland (ook wel FSME genoemd) tijdens hun vakantie oplopen. In Midden-Europa is gemiddeld minder dan 0,1% (1 op de 1000) tot 5% (1 op de 20) van de teken besmet met TBE/FSME. Het aantal teken en zoogdieren dat het virus bij zich draagt neemt toe en het virus breidt zich uit naar steeds meer landen en regio’s. Maar voor het werkelijke risico op TBE in Nederland ontbreekt het aan ‘harde’ cijfers en is meer onderzoek nodig!

In landen/gebieden waar TBE veel voorkomt wordt op grote schaal tegen deze ziekte gevaccineerd, denk aan delen van Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, en heel Oost-Europa en delen van Rusland en Azië. In totaal worden in Europa jaarlijks, ondanks dat er vele miljoenen mensen gevaccineerd zijn, nog 5.000-12.000 mensen met TBE gemeld. Duitsland meldde in 2020 maar liefst 717 patiënten, een record!

Voor risicogebieden in Nederland: www.rivm.nl/tekenencefalitis

Voor risicogebieden in Duitsland: https://www.zecken.de/de/neue-fsme-risikogebiete

Voor risicogebieden in de rest van Europa: 

Bron: Stichting Tekenbeetziekten