Het doel van De Fietsende Vrienden

English text below

Volgens de schattingen van Stichting Tekenbeetziekten worden er jaarlijks 1 miljoen mensen gebeten door een teek*. Daar kun je ziek van worden. In Nederland is de meest voorkomende tekenbeetziekte Lyme. Ongeveer 2 tot 3% van de mensen die gebeten worden door een teek lopen deze ziekte op. Waar veel minder over bekend is, is TBE, ook wel bekend als tekenencefalitis-virus of tick-borne encephalitis. Dit tekenvirus kan zorgen voor een hersen(vlies)ontsteking. Als je een TBE-ontsteking hebt opgelopen, bestaat hier nog geen behandeling voor. Onze vijfde vriend Jaap verloor in 2017 de strijd tegen dit virus. Omdat niemand anders dit mag overkomen, gaan wij aandacht besteden aan de tekenbeetziekte TBE en hoe je dit kunt voorkomen.

TBE komt nog weinig voor, maar rukt wel op in Nederland en de rest van Europa. Deze tekenbeetziekte is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Daar moet verandering in komen. We willen zorgen voor voldoende aandacht voor TBE. Daarom fietsen wij van Swifterbant, het dorp waar we zijn opgegroeid, naar Stockholm, de door onze vijfde vriend zo geliefde stad. De stad waar hij een bestaan heeft opgebouwd, een gezin stichtte en uiteindelijk het leven verloor door de beet van een met TBE besmette teek. Onze tocht begint op 21 augustus 2022. Op 6 september 2022, de dag waarop Jaap 48 zou zijn geworden, komen we aan in Stockholm en zullen we zijn graf bezoeken. Gedurende onze tocht, maar ook tijdens de voorbereiding hiervan gaan wij, De Fietsende Vrienden, zoveel mogelijk aandacht besteden aan de tekenbeetziekte TBE. Door kennis hierover te verspreiden. Dat doen we op een objectieve, gefundeerde en eerlijke manier.

* Bron: Stichting Tekenbeetziekten: https://www.tekenbeetziekten.nl/over-ons/missie-visie-doelstelling/

English text

The purpose of De Fietsende Vrienden

According to estimates by the tick-bite disease foundation, 1 million people are bitten by a tick* every year. This can make you ill. In the Netherlands, the most common tick-bite disease is Lyme. About 2 to 3% of the people who are bitten by a tick contract this disease. Much less is known about TBE, also known as tick-borne encephalitis virus. This tick-borne virus can cause an inflammation of the (membranous) brain. If you have contracted a TBE infection, there is no treatment for it yet. Our fifth friend Jaap lost the battle against this virus in 2017. Because this should not happen to anyone else, we are going to pay attention to the tick-bite disease TBE and how you can prevent it.

TBE is still rare, but it is on the rise in the Netherlands and the rest of Europe. This tick-bite disease is hardly known to the general public. This has to change. We want to provide enough attention for TBE. That is why we cycle from Swifterbant, the village where we grew up, to Stockholm, the city so loved by our fifth friend. The city where he built a life, started a family and eventually lost his life due to the bite of a tick infected with TBE. Our journey begins on 21 August 2022. On 6 September 2022, the day Jaap would have turned 48, we will arrive in Stockholm and visit his grave. During our journey, but also during the preparations, we, The Cycling Friends, will pay as much attention as possible to the tick-borne disease TBE. By spreading knowledge about it. We will do this in an objective, well-founded and honest way.

Photo by Erik Karits on Unsplash

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s