Startsein De Fietsende Vrienden

English text below

Wielerbericht voor vrienden, bekenden, de pers, wielrenfanaten, natuurliefhebbers, influencers, bedrijven en iedereen die De Fietende Vrienden een duwtje in de rug willen geven.

DE FIETSENDE VRIENDEN FIETSEN DE TOUR DE TBE

Zes september 2021. Deze dag zou Jaap jarig geweest zijn. Zou, want eind 2017 verloor hij de strijd tegen TBE, een tekenbeetziekte die hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken. Een klein beestje kan dus zorgen voor grote ellende. Al fietsend gaan we Jaap zijn verhaal vertellen. Zijn dood levendig omzetten in nut. Met dit verhaal aandacht wekken voor de gevaren van de tekenbeetziekte TBE.

Er is namelijk nog relatief weinig bekend over Tick-Borne Encephalitis (TBE), ook wel bekend als het tekenencefalitis-virus. Dit terwijl de met TBE besmette teek steeds meer voet aan de grond krijgt in Europa. Ook in Nederland. Dit tekenvirus kan zorgen voor een hersen(vlies)ontsteking, met alle gevolgen van dien. En als je een TBE-ontsteking hebt opgelopen, bestaat hier helaas nog geen behandeling voor. Genoeg redenen om meer ruchtbaarheid te geven aan deze tekenbeetziekte.

Daarom hebben Robert, Arjan, Richard en Age, de harde kern van Jaap’s vriendenclub, zich verenigd in De Fietsende Vrienden. Deze op de pedalen trappende kameraden gaan in de zomer van 2022 de Tour De TBE rijden. Een fietstocht van een kleine 1.500 kilometer die hen van Swifterbant, via Duitsland en Denemarken naar het Zweedse Stockholm voert. In Swifterbant, het dorp waar zij opgroeiden en de vriendschap ontstond, start de tour op 21 augustus. Op 6 september 2022 komen De Fietsende Vrienden aan in Stockholm, de stad waar Jaap woonde, een gezin stichtte en uiteindelijk het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Tijdens, maar ook het jaar voorafgaand de Tour De TBE gaan de vrienden aandacht geven aan de tekenbeetziekte TBE en hoe je dit kunt voorkomen. Want Jaap verloor in 2017 dan wel de strijd tegen dit virus, niemand anders mag dit in de toekomst nog overkomen.

Meer weten over de verrichtingen van De Fietsende Vrienden?  Ga dan snel naar www.defietsendevrienden.nl

English text

Launch of De Fietsende Vrienden

Cycling message for friends, acquaintances, the press, cycling fanatics, influencers, companies and anyone who wants to give De Fietende Vrienden a boost.

THE CYCLING FRIENDS CYCLE THE TOUR DE TBE

September 6, 2021. This is the day Jaap would have had his birthday. Would, because at the end of 2017 he lost the battle against TBE, a tick-bite disease that can cause brain (membrane) inflammation. A small animal can cause great misery. While cycling, we are going to tell Jaap his story. Turning his death into usefulness. With this story, we want to draw attention to the dangers of the tick-bite disease TBE.

Relatively little is known about Tick-Borne Encephalitis (TBE), also known as the tick-borne encephalitis virus. This while the tick infected with TBE is gaining a foothold in Europe. Also in the Netherlands. This tick virus can cause an inflammation of the brain (membrane), with all its consequences. And if you have caught a TBE infection, there is unfortunately no treatment for it. Enough reasons to give more publicity to this tick-bite disease.

That is why Robert, Arjan, Richard and Age, the hard core of Jaap’s club of friends, have united to form The Cycling Friends. These pedalling comrades will ride the Tour De TBE in the summer of 2022. A bicycle tour of almost 1,500 kilometres that will take them from Swifterbant, via Germany and Denmark to Stockholm in Sweden. The tour will start in Swifterbant, the village where they grew up and where their friendship originated, on August 21. On 6 September 2022, De Fietsende Vrienden will arrive in Stockholm, the city where Jaap lived, started a family and eventually exchanged the temporary for the eternal. During, but also the year prior to the Tour De TBE, the Cycling Friends will focus on the tick-borne disease TBE and how you can prevent it. Because although Jaap lost the battle against this virus in 2017, this should not happen to anyone else in the future.

Would you like to know more about the activities of The Cycling Friends? Then go quickly to www.defietsendevrienden.nl

Een reactie op “Startsein De Fietsende Vrienden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s