De gele trui en ABBA

English text below

Het was 2012 dat we met de 4 vrienden in Valkenburg in de camper van Richard aan het kamperen waren om het WK wielrennen te aanschouwen. Ik kwam vooral om een beetje lol te maken met de mannen en bier te drinken en Jaap denk ik ook. Ik lag in het bovenste bed in de cabine boven de bestuurdersstoel. Ik kon vanuit mijn slaapplek net op de toeter drukken, heel grappig natuurlijk na het stappen! Vooral voor de rest van de camping…

In de kantine van de camping was een discoavond geweest. Hier waren we tussen de Limburgse wielerfanatici onze dansmoves aan het showen en we hadden de grootste lol om steeds ABBA aan te vragen bij de DJ. Iedereen moest natuurlijk weten dat Jaap in Zweden woont.

Ergens tijdens dat weekend moet voor het eerst de Mont Ventoux ter sprake zijn gekomen. Robert en Richard hadden het plan gesmeed en ik moest ook mee. Ik moet eerlijk bekennen dat het vooruitzicht van die berg en ik die zich daar dan een weg omhoog moet zien te worstelen op een racefiets, mij niet direct enthousiast maakte… maar het zaadje was gepland.

Binnen een paar maanden had ik op marktplaats een fiets geregeld en werden de eerste kilometers gemaakt.

Jaap hoorde hier van en die bleek nog wel een fietstruitje te hebben. Ik weet niet meer of hij die mee uit Zweden heeft meegenomen of dat die nog bij familie in Nederland lag maar ik kreeg die trui, een heuse Gele Trui van Nike. Best een prima truitje ook en als aanmoediging was de gele trui voor mij!

De trui is ook mee geweest naar de Mont Ventoux om daar als trofee overhandigd te worden aan de eerste die de top zou bereiken. Tja, ik kon ‘m zelf weer mee naar huis nemen maar dat terzijde.

De Gele Trui hangt nog steeds in de kast. In principe is de gele trui voor de leider in de tour de France en volgens de wielercode alleen voor die persoon bedoeld. Als je ‘m draagt wil er nog wel eens een opmerking gemaakt worden door mede wielrenners.

Ik laat ‘m maar in de kast hangen dus, blijft ie ook netjes en kan ik er nog lang door herinnert worden aan die bijzondere vriend met zijn bijzondere verhaal. Die zichzelf wegcijferde voor een ander en altijd voor je klaar stond. Die slager die het altijd gezellig vind als je bakkie koffie kwam doen in de zaak. En later de opticien die tijdens het stappen de dames beoordeelde aan de vormen van hun montuurtje. De reisleider die je met ferme passen door Stockholm leidde en de vriend die glunderde toen hij in de spotlight gezet werd tijdens mijn huwelijksvoltrekking.

Als ABBA toch eens een liedje zou schrijven over de Gele Trui zou de cirkel echt rond zijn… wie weet…

Arjan van Egmond

ENGLISH TEXT

The yellow jersey and ABBA

It was 2012 that the 4 of us were camping in Valkenburg in Richard’s camper to watch the World cycling championships. I came mainly to have a bit of fun with the guys and drink beer and Jaap I think too. I was in the top bunk in the cabin above the driver’s seat. From my sleeping spot I could just press the horn, very funny of course after getting out of bed! Especially for the rest of the camping…

In the canteen of the campsite there had been a disco evening. Here we were showing off our dance moves among the Limburg cycling fanatics and we had the greatest fun asking the DJ for ABBA all the time. Everyone had to know that Jaap lives in Sweden.

Somewhere during that weekend the Mont Ventoux must have been mentioned for the first time. Robert and Richard had made the plan and I had to go too. I must confess that the prospect of that mountain and me struggling my way up it on a racing bike did not excite me immediately… but the seed was planted.

Within a few months I had arranged a bike on the marketplace and the first kilometers were made.

Jaap heard about this and turned out to have a cycling jersey. I don’t know if he brought it with him from Sweden or if it was still with relatives in the Netherlands but I got it, a genuine Nike Yellow Jersey. Quite a good jersey too and as an encouragement the yellow jersey was mine!

The jersey was also taken to Mont Ventoux as a trophy to be handed over to the first person to reach the top. Well, I could take it home myself but that aside.

The Yellow Jersey is still in the closet. Basically, the yellow jersey is for the leader of the Tour de France and according to the cycling code only meant for that person. If you wear it, there are sometimes comments from fellow cyclists.

I leave it in the closet so it stays neat and I can be reminded of that special friend with his special story. That person who sacrificed himself for others and was always there for you. That butcher who always liked it when you came for a cup of coffee in the store. And later the optician who, when out and about, judged the ladies by the shape of their frames. The tour guide who led you with firm steps through Stockholm and the friend who shone when he was put in the spotlight during my wedding ceremony.

If ABBA would write a song about the Yellow Jersey it would really come full circle… who knows…

Arjan van Egmond

Een reactie op “De gele trui en ABBA

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s